พนักงานแคชเชียร์
อัตราที่รับ   50 อัตรา
ค่าจ้าง       เริ่มต้นวันละ 400 บาท , ชั่วโมงละ 49 บาทขึ้นไป
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. บริการด้านการชำระเงินของลูกค้า
2. ดูแลจัดเก็บและรับผิดชอบเงินสดของสาขาตามขั้นตอนการทำงานของบริษัทฯ
3. ปฏิบัติงานและช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ช – ญ อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์รักงานบริการ
4. สามารถทำงานเป็นกะ และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ได้
5. สามารถหาผู้ค้ำประกันได้