พนักงานเสิร์ฟ
อัตราที่รับ   ไม่จำกัด
ค่าจ้าง       เริ่มต้นวันละ 350 บาท , ชั่วโมงละ 43 บาทขึ้นไป
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. รับออร์เดอร์จากลูกค้า
2. เสิร์ฟอาหาร
3. จัดการเก็บทำความสะอาดพื้นที่ทำงานและอุปกรณ์การทำงาน
4. ปฏิบัติตามคำสั่งและช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ช – ญ อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์รักงานบริการ
4. สามารถทำงานเป็นกะ และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ได้