พนักงานกุ๊ก และ พนักงานกุ๊กอาหารญี่ปุ่น
อัตราที่รับ   ไม่จำกัด
ค่าจ้าง       เริ่มต้นวันละ 420 บาท , ชั่วโมงละ 52 บาทขึ้นไป
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. ดูแลด้านอาหารในสาขา
2. ปรุงอาหารตามออร์เดอร์ ควบคุมรสชาติให้คงที่
3. จัดเตรียมและจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อเตรียมการขาย
4. ทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ในครัวให้เรียบร้อย
5. ปฏิบัติงานและช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ช – ญ อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. รักงานด้านบริการ และการทำอาหาร รักความสะอาด
4. สามารถทำงานเป็นกะ และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ได้
5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน