พนักงานส่งอาหาร
อัตราที่รับ   ไม่จำกัด
ค่าจ้าง       เริ่มต้นวันละ 340 บาท , ชั่วโมงละ 42 บาทขึ้นไป
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. จัดเตรียมทำความสะอาดอุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. เตรียมความพร้อม ตรวจเช็คยานพาหนะของตนเองให้เกิดความพร้อม
3. บริการจัดส่งอาหารให้กับลูกค้าตามบ้าน
4. จัดเตรียมทำความสะอาดอุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานและช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ช – ญ อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. รักงานด้านบริการ รักความสะอาด
4. สามารถทำงานเป็นกะ และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ได้
5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
6. ต้องมีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตนเอง