พนักงาน Call Center ( รับโทรศัพท์ )
อัตราที่รับ   ไม่จำกัด
ค่าจ้าง        เริ่มต้นวันละ 320 บาท , ชั่วโมงละ 40 บาทขึ้นไป
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. รับสายลูกค้า พร้อมทั้งแนะนำโปรโมชั่น
2. รับออร์เดอร์จากลูกค้าเมื่อมีการสั่งซื้อ
3. ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
4. ปฏิบัติงานและช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ช – ญ อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. รักงานด้านบริการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
4. สามารถทำงานเป็นกะ และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ได้
5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน